ÚSTAV SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ A MEDICÍNSKÉHO PRÁVA
FN A LF UP V OLOMOUCI

Vás srdečně zve na XIX. Rozmaričovy soudně lékařské pracovní dny s mezinárodní účastí, které se konají v Hotelu Dlouhé Stráně ve dnech 26. - 28. 4. 2017.


Hlavní odborná témata

Soudně lékařské, toxikologické a medicínsko-právní kazuistiky, problematika laboratorní praxe včetně příspěvků pracovníků se středoškolským vzděláním.
Vítány jsou i příspěvky ze spolupracujících oborů.

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory.

Rámcový program

26.4.2017    16:00 – 20:00 hod.Registrace účastníků, ubytování
26.4.2017    od 18:30Jednání výboru Odborné společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie
27.4.2017    09:00 – 12:30 hod.Odborná část
27.4.2017    od 12:30 hod.Oběd
27.4.2017    od 14:00 hod.Doprovodný program
27.4.2017    19:30 hod.Společenský večer
28.4.2017    09:00 – 12:30 hod.Pokračování odborné části
28.4.2017    12:30 hod.Oběd