POKYNY PRO FIRMY

Dovolujeme si Vás (Vaši firmu) pozvat na již tradiční XIX. Rozmaričovy soudně lékařské pracovní dny s mezinárodní účastí a sdělit Vám bližší informace, týkající se možnosti prezentace Vaší firmy na této akci. Předpokládáme přítomnost asi 100 – 150 účastníků, zabývajících se převážně problematikou soudního lékařství, forenzní a klinické toxikologie, genetiky a také účast zástupců složek Policie ČR, kriminalistických laboratoří a pracovníků rezortu ministerstva spravedlnosti. Vzhledem k tradičně pozitivnímu ohlasu minulých ročníků budeme potěšeni, když se i Vaše firma této akce zúčastní.


POKYNY PRO AUTORY

  • Délka prezentace přednášky do 10 minut (prosíme o striktní dodržení vymezeného času!)
  • Způsob prezentace: multimediální projekce
  • Souhrny příspěvků zašlete do 31. 3. 2017 v elektronické podobě na emailovou adresu: rozmaricky@upol.cz
  • Příspěvky nedodané v uvedeném termínu nebudou do programu konference zařazeny.

ZDVOŘILE VÁS ŽÁDÁME O ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠKY A KONFERENČNÍHO POPLATKU NEJPOZDĚJI DO 31. 3. 2017


Vzor úpravy příspěvku


K. Lemr1, P. Ondra2, J. Ševčík1

Hmotnostní spektrometrie ve forenzní analýze

1 Katedra analytické chemie, PřF UP Olomouc
2 Ústav soudního lékařství a medicínského práva LF UP a FN Olomouc

Hmotnostní spektrometrie doznala značného rozšíření v toxikologických laboratořích především v souvislosti...


(Formát stránky A4, písmo Times New Roman, velikost 12, max. 25 řádků textu)